Τι πρέπει να προσέξετε στο ακίνητό σας!


Τι πρέπει να προσέξετε στο ακίνητό σας!
Τι πρέπει να προσέξετε στο ακίνητό σας!

Η διαχείριση κτιρίων είναι ένας ιδιαίτερα ανεπτυγμένος κλάδος σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Σας προτείνουμε τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, να συνεργαστείτε με το εξειδικευμένο Τεχνικό Τμήμα της ΕΥΡΩΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ώστε να εξασφαλιστεί:

 - ο πλήρης και τακτικός τεχνικός έλεγχος του κτιρίου,

- οι εργασίες πρόληψης των βλαβών και μόνιμης συντήρησης του εξοπλισμού του κτιρίου,

- η άμεση αποκατάσταση των βλαβών,

- η μέριμνα και η αισθητική των κοινόχρηστων χώρων,

- προτάσεις και μελέτες για κεντρικά συστήματα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ πχ. καθαρισμός δεξαμενής –φίλτρα νερού, ασύρματης επικοινωνίας, Led φωτισμός, κλπ.

- το σημαντικότερο, η ασφάλεια των διαμενόντων.

Η ΕΥΡΩΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, είναι η ΜΟΝΗ εταιρεία που καλύπτει σφαιρικά το κτίριο και τους διαμένοντες σε αυτό, φροντίζοντας και παρέχοντας υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης προς τους διαμένοντες, πέραν του επιμερισμού των κοινοχρήστων δαπανών.


Η διαχείριση κτιρίων είναι ένας ιδιαίτερα ανεπτυγμένος κλάδος σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Σας προτείνουμε τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, να συνεργαστείτε με το εξειδικευμένο Τεχνικό Τμήμα της ΕΥΡΩΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ώστε να εξασφαλιστεί:

 - ο πλήρης και τακτικός τεχνικός έλεγχος του κτιρίου,

- οι εργασίες πρόληψης των βλαβών και μόνιμης συντήρησης του εξοπλισμού του κτιρίου,

- η άμεση αποκατάσταση των βλαβών,

- η μέριμνα και η αισθητική των κοινόχρηστων χώρων,

- προτάσεις και μελέτες για κεντρικά συστήματα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ πχ. καθαρισμός δεξαμενής –φίλτρα νερού, ασύρματης επικοινωνίας, Led φωτισμός, κλπ.

- το σημαντικότερο, η ασφάλεια των διαμενόντων.

Η ΕΥΡΩΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, είναι η ΜΟΝΗ εταιρεία που καλύπτει σφαιρικά το κτίριο και τους διαμένοντες σε αυτό, φροντίζοντας και παρέχοντας υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης προς τους διαμένοντες, πέραν του επιμερισμού των κοινοχρήστων δαπανών.